ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่
ประเภทบุคคล
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'director'@'localhost' (using password: YES) in /home/adminarit/public_html/director/configTemplate/connectionStart.php on line 6
ErrorConnectDB
Warning: mysql_query(): Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/adminarit/public_html/director/codeList/typepersonList.php on line 6

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/adminarit/public_html/director/codeList/typepersonList.php on line 6

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/adminarit/public_html/director/codeList/typepersonList.php on line 9

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/adminarit/public_html/director/configTemplate/connectionStop.php on line 3
*
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์
E-Mail *
หมวดหมู่ของอาชีพ
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'director'@'localhost' (using password: YES) in /home/adminarit/public_html/director/configTemplate/connectionStart.php on line 6
ErrorConnectDB
Warning: mysql_query(): Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/adminarit/public_html/director/codeList/typeoccupationList.php on line 6

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/adminarit/public_html/director/codeList/typeoccupationList.php on line 6

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/adminarit/public_html/director/codeList/typeoccupationList.php on line 9

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/adminarit/public_html/director/configTemplate/connectionStop.php on line 3
ประเภท
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'director'@'localhost' (using password: YES) in /home/adminarit/public_html/director/configTemplate/connectionStart.php on line 6
ErrorConnectDB
Warning: mysql_query(): Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/adminarit/public_html/director/codeList/typecomplaintList.php on line 6

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/adminarit/public_html/director/codeList/typecomplaintList.php on line 6

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/adminarit/public_html/director/codeList/typecomplaintList.php on line 9

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/adminarit/public_html/director/configTemplate/connectionStop.php on line 3
*
ชื่อเรื่อง *
รายละเอียด *
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาองค์กร
และร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงผู้อำนวยการได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านกรอก
1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูล
    ให้ครบ
2. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ จะมีประโยชน์สำหรับการ
    ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล
    ให้ท่านทราบ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ
    หรือไม่ต้องการเปิดเผย อาจไม่จำเป็นต้องกรอก
    ข้อมูลดังกล่าว
3. หากท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
    และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยัน
    ความจริง ถือว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อเถือสูง
4. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ