พิมพ์ 

บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service)

62. 03. 10
posted by: Peerapat Prompam
ฮิต: 2429

บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service) คือ การให้บริการห้องสำหรับงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้านสื่อวิดีโอ การให้บริการผลิตไฟล์วิดีโอสื่อการเรียนการสอน จะเป็นส่วนสนับสนุนให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ได้มีสถานที่ที่ให้บริการการผลิตวิดีโอแบบปกติ, แบบเทคนิค Chroma Key, แบบเทคนิค Virtual Set ผ่านอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ (Video Switcher) และซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น โปรแกรม Vmix  เป็นต้น ทำให้ได้มีวิดีโอประกอบการเรียนการสอนที่น่าสนใจและน่าติดตามชม เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยต่อไป

บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service)  บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service)

อุปกรณ์ที่ให้บริการ ได้แก่

ติดต่อขอรับบริการ : ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (Department of Multimedia Development) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โทรศัพท์ภายใน : *5103 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service)  บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service)  บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service)  บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service)  บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service)  บริการห้องผลิตสื่อ (ARIT Mini Studio Service)