พิมพ์

การทดสอบด้านความเป็นผู้นำการใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าทดสอบความรู้ด้านความเป็นผู้นำในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี  ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำชี้แจง

ให้ผู้เข้าสอบระบุหมายเลขข้อสอบที่เลือกตอบในกระดาษคำตอบ

ดาวน์โหลดแบบทดสอบ

  1. No.1
  2. No.2
  3. No.3
  4. No.4
  5. No.5